Tótszentmártonban az iskola első említése 1718-ra nyúlik vissza. A településen az 1700-1800-as évek környékén horvát ajkú lakosság telepedett le. 1830-ban a falu lakossága már 514 fő volt. A feljegyzések alapján egy nagyobb méretű parasztházban már ekkor tanítás folyt. Első iskolája azonban csak 1890-es évek elejére épült meg. A XX. század elején, a gyermeklétszám folyamatos emelkedése miatt a régi iskolaépület bővítésére, vagy egy nagyobb megépítésére keletkezett igény. A falu elöljárói ezért 1937-ben új iskola megépítése mellett döntöttek. Ekkor öt osztályterem, továbbá egy tanítói lakás épült meg. A Szent István Római Katolikus Elemi Népiskola avatására 1938. augusztus 20-án került sor. Az 1940-es évek végére a tótszentmártoni iskola 8 osztályossá bővült. Az intézményben kétnyelvű (horvát-magyar) oktatás folyt. Az 1974/75-ös tanévben bekövetkezett körzetesítés eredményeként, a négy felső osztályt áthelyezték Tótszerdahelyre. Ezzel az intézkedéssel Tótszentmártonban csak az alsó tagozat maradt. Az így kialakult négy évfolyamos képzés határozza meg az intézmény szerkezeti működését napjainkban is. Az oktatás a 2000/2001 – es tanévben átmenetileg a faluházban folyt, mivel régi iskola felújítás alatt állt. 2001. augusztus 26 -án került sor a felújított intézmény átadására. 2000. szeptember 28-tól az iskola az óvodával együtt Tótszentmártoni Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény néven működik tovább, a Tótszentmártoni Községi Önkormányzat fenntartásában.

A 2005. november 29-én kelt alapító okirat szerint a Tótszentmártoni Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat fenntartásában az iskola Szent István Király Általános Iskola néven szerepel, a tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvodái és Tagiskolái tagintézményeként. 2008. augusztus 29-től a tagintézmény fenntartója a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás lett. 2012. december 31-vel a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás állami fenntartásba adta addig fenntartott intézményeit.

2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Letenyei tankerületének irányítása alatt működik tovább az iskola. Alapdokumentumának értelmében, a Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola Szent István Király Tagiskolája néven. A tótszentmártoni iskolában jelenleg egy tagintézmény-vezető irányítása mellett két tanító tevékenykedik. A tagintézmény 2014/2015-ös tanévének tanulólétszáma 15 fő. Az alacsony osztálylétszámok következtében a 2005/2006-os tanév óta 1-2. osztályban, illetve 3-4. osztályban összevontan tanulnak a diákok. A 2013/2014-es tanév további tanulólétszám csökkenést eredményezett, emiatt a jelenlegi jogszabályok értelmében 1-4. évfolyamon egy osztályfőnökkel, összevontan folyik az oktatás. Az intézményben a pedagógiai programban rögzítettek alapján horvát nemzetiségi nyelvoktatás folyik.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük