Tótszentmártoni Fafaragó Műhely Egyesület

 

Őseink már több tízezer éve készítettek faragott tárgyakat, gondoljunk csak az olyan, paleolitikum kori szobrocskákra, mint a Willendorfi vagy a Lespugne-i Vénusz. Márpedig ha megmunkálták a mamutagyarat, a rénszarvasagancsot és a követ, biztosan készítettek sokkal könnyebben előállítható fafaragásokat is. Sajnos azonban nem maradtak fenn fából készült tárgyak a régi korokból, hiszen a fa rendkívül érzékeny anyag, könnyen megtámadják a gombakártevők, a rovarok, illetve könnyen válnak a tűz martalékává. Még néhány száz évet is csak kedvező körülmények esetén vészelnek át.

Úgy tartják, hogy a fafaragás során a faragó a fában már meglévő formát bontja ki a szerszámaival, vagyis nincs más dolga, mint eltávolítani a felesleget. A fafaragás mindig férfiak tevékenysége, parasztembereké, pásztoroké, paraszti specialistáké, háziiparosoké, mesterembereké volt. A fafaragás legnagyobb méretű, monumentális emlékei épületekhez kapcsolódnak (kapufélfák, kiskapuk, stb.). Változatossága ellenére is a fafaragás nem olyan jelentős népművészetünk összképében, és nem hagyott hátra olyan gazdag emlékanyagot, mint Európa más vidékein, például Skandináviában, a Baltikumban, Észak-Oroszországban, az Alpokban, a Pireneusokban.

Hazánkban a rendszerváltozás után, a ’90-es évektől virágzott fel igazán a településszépítő tevékenység. Közösségünk 1991-ben került be a zalai és országos fafaragó mozgalomba. Kezdeményezésünk a Mura menti régió népi hagyományokra épülő településkép formálását, a múlt építészeti, tárgyformáló népművészeti hagyományainak újragondolását tűzte ki célul a helyi közösség bevonásával. Az elképzeléseink beváltak, igazolták a népi fafaragás és design kapcsolódásának lehetőségét. Nálunk nem múló divatról, hanem évszázados értékek ápolásáról van szó. A fában megfogalmazott gondolatok esztétikai emberi üzeneteket hordoznak.

1996-ban minőségi váltás következett. A helyi mesteremberekkel, művészet pártolókkal, horvátországi és a környékbeli művészekkel, 30 fővel megalapítottuk a Tótszentmártoni Fafaragó Műhely Egyesületet.

1999-ben újabb művészeti ágat, a festészetet is beépítettük az egyesület tevékenységébe, ezzel színesebbé és még mozgalmasabbá téve repertoárunkat.

A 2002-től folytattuk a helyi horvát hagyományok feltárását és a hagyományokon alapuló művészeti igények kielégítését. A tárgyalkotó művészetbe szervesen beleépül a roma kultúra is, hiszen az egyesület tagjai közül öten roma származásúak. Alkotó tevékenységünk, a festmények és plasztikák elkészítése során a Muramentén élő emberek halászattal, mezőgazdasággal és szőlőműveléssel kapcsolatos életképei, jelenetei kerülnek előtérbe.

A kisplasztikákat a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás településein, falunapokon, más rendezvényeken vándoroltatjuk. Folyamatosan részt veszünk az országban és külföldön, elsősorban Horvátországban, de az Európai Unió más országaiban is megrendezésre kerülő különböző kiállításokon.

1996-tól napjainkig minden évben, nyár derekán tartjuk alkotótáborunkat, amelyen hazai és külföldi fafaragó- és festőművészek részvételével próbáljuk kibontakoztatni saját és egymás művészi képességeit, valamit bővíteni egyesületünk művészeti gyűjteményét. Az alkotótáborokban a helyi, valamint a környékbeli települések fiataljai, iskolásai is részt vesznek. Lehetőséget biztosítunk számukra, hogy művészi ambíciókat kibontakoztathassák a rajzolás, a festészet, vagy éppen az anyagművesség területén. A bátrabbak a természetesen a fafaragásba is belekóstolhatnak. Az elkészült alkotások nagy része a település köztereit, illetve intézményeit díszítik.