Ösztöndíj pályázati felhívás!

TEHETSÉG ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

2020. 

Pályázati felhívás

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 – Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében elnevezésű projekt keretében a nyertes konzorcium Tehetség Ösztöndíj-programot hozott létre. A Tehetség Ösztöndíjprogram finanszírozását a projektpartnerek megbízása alapján Letenye Város Önkormányzata végzi. A támogatás segítségével 2018-tól kezdődően négy éven át adományozható ösztöndíj a tehetséges, de nehéz körülmények között élő általános iskolai tanulók számára.

 

2020-ban harmadik alkalommal hirdeti meg az ösztöndíj-programot az adminisztrációért felelős projekt-vezetés. Az ösztöndíjat a projekt a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan biztosítja, 10 hónapon keresztül, a tanév szeptemberétől júniusáig terjedő időszakára. Az ösztöndíj összege havi 8000 Ft. A 2020/2021-es tanévben 39 tanuló részesülhet támogatásban.

 

A tanulók pályázati űrlap kitöltésével és egy bemutatkozó levél beadásával pályázhatnak az ösztöndíjra. A pályázati űrlap és a bemutatkozó levél formai és tartalmi elemei e Felhívásban szerepelnek.

Pályázni egy tanévre (10 hónapra) szólóan lehet. Egy tanuló több (akár négy) tanévben is pályázhat.

A települések és az iskolák vezetőit arra kérnénk, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzetre való tekintettel a pályázati anyagok előkészítésében és összeállításában – az előző évekhez hasonlóan – most is segítsék a családokat, a nyomtatványok és a dokumentumok kinyomtatásában és lemásolásában.

A 2020-as pályázatok beadási határideje: 2020. június 15.

 

Az ösztöndíjra az az általános iskolai 4., 5., 6., 7. évfolyamos tanuló pályázhat, aki a projekt által lefedett területen él, és bejelentett lakcímmel is rendelkezik az érintett 34 település valamelyikén. A pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy a projekttel érintett általános iskolába járjon a tanuló. A projektterület települései: Tófej, Pusztaszentlászló, Pusztamagyaród, Szentliszló, Bucsuta, Oltárc, Várfölde, Bánokszentgyörgy, Borsfa, Valkonya, Petrivente, Fityeház, Murakeresztúr, Molnári, Semjénháza, Tótszerdahely, Tótszentmárton, Becsehely, Letenye, Zajk, Kistolmács, Murarátka, Csörnyeföld, Muraszemenye, Kerkaszentkirály, Tornyiszentmiklós, Szécsisziget, Tormafölde, Szentmargitfalva, Kiscsehi, Maróc, Lispeszentadorján, Lasztonya, Bázakerettye.

 

A pályázatok elbírálása az Ösztöndíj Szabályzatban lefektetett pontrendszer szerint történik. Az elbírálás határideje: 2020. július 15.

 

A tanulóknak az ösztöndíj két egyenlő részletben kerül kifizetésre: 40 000 Ft 2020. szeptember 15-ig, illetve 40 000 Ft 2021. február 15-ig.

 

Az ösztöndíj összegét a szülő, gondviselő bankszámlaszámára utalja Letenye Város Önkor-mányzata.

A pályázatokat az alábbi, projektben érintett iskolákban lehet leadni:

 

Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskolája Bánokszent-györgy, Becsehelyi Általános Iskola, Becsehelyi Általános Iskola Bázakerettyei Tagintéz-ménye, Muraszemenyei Általános Iskola, Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola, Puszta-magyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola, Borsfai Fekete István Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola Murakeresztúr, Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola, Tófeji Kincskereső Általános Iskola

 

Azok a tanulók, akik nem a felsorolt iskolák valamelyikébe járnak, az önkormányzati hivatalokban adhatják le pályázatukat.

További felvilágosítás kérhető a mura1konzorcium@gmail.com elektronikus levélcímen, illetve a 30/353-83-12-es telefonszámon a projekt munkatársaitól, Orsós Brigitta Katalintól, illetve Módné Szűcs Mártától.

A pályázati dokumentum és űrlap megtekintéséhez és letöltéséhez kattintson a “Megnyitás” gombra!