Pályázati felhívás – Tehetség Ösztöndíj Program 2021

Tehetség Ösztöndíj Program 2021

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 – Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében elnevezésű projekt keretében a nyertes konzorcium Tehetség Ösztöndíj Programot hozott létre. A Tehetség Ösztöndíj Program finanszírozását a projektpartnerek megbízása alapján Letenye Város Önkormányzata végzi. A támogatás segítségével 2018-tól kezdődően négy éven át adományozható ösztöndíj a tehetséges, de nehéz körülmények között élő általános iskolai tanulók számára.

 

2021-ben negyedik, egyben utolsó alkalommal hirdeti meg az ösztöndíj-programot az adminisztrációért felelős projektvezetés. Az ösztöndíjat a projekt a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan biztosítja, 10 hónapon keresztül, a tanév szeptemberétől júniusáig terjedő időszakára. Az ösztöndíj összege havi 8.000 Ft. A 2021/2022-es tanévben 32 tanuló részesülhet támogatásban.

 

A tanulók pályázati űrlap kitöltésével, bemutatkozó levél beadásával pályázhatnak az ösztöndíjra. A pályázati űrlap és a bemutatkozó levél formai és tartalmi elemei e Felhívásban szerepelnek.

 

Pályázni egy tanévre (10 hónapra) szólóan lehet. Egy tanuló több (akár négy) tanévben is pályázhat.

 

A települések és az iskolák vezetőit arra kérnénk, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzetre való tekintettel a pályázati anyagok előkészítésében és összeállításában – az előző évekhez hasonlóan – most is segítsék a családokat a nyomtatványok és a dokumentumok kinyomtatásában és lemásolásában.

 

!!! A 2021-es pályázatok beadási határideje: 2021. június 15. !!!

 

Az ösztöndíjra az az általános iskolai 4., 5., 6., 7. évfolyamos tanuló pályázhat, aki a projekt által lefedett területen él, és bejelentett lakcímmel is rendelkezik az érintett 34 település valamelyikén. A pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy a projekttel érintett általános iskolába járjon a tanuló. A projektterület települései: Tófej, Pusztaszentlászló, Pusztamagyaród, Szentliszló, Bucsuta, Oltárc, Várfölde, Bánokszentgyörgy, Borsfa, Valkonya, Petrivente, Fityeház, Murakeresztúr, Molnári, Semjénháza, Tótszerdahely, Tótszentmárton, Becsehely, Letenye, Zajk, Kistolmács, Murarátka, Csörnyeföld, Muraszemenye, Kerkaszentkirály, Tornyiszentmiklós, Szécsisziget, Tormafölde, Szentmargitfalva, Kiscsehi, Maróc, Lispeszentadorján, Lasztonya, Bázakerettye.

 

A pályázatok elbírálása az Ösztöndíj Szabályzatban lefektetett pontrendszer szerint történik. Az elbírálás határideje: 2021. július 15.

 

A tanulóknak az ösztöndíj két egyenlő részletben kerül kifizetésre: 40 000 Ft 2021. szeptember 15-ig, illetve 40 000 Ft 2022. február 15-ig.

 

Az ösztöndíj összegét a szülő, gondviselő bankszámlaszámára utalja Letenye Város Önkormányzata.

 

A pályázatokat az alábbi, projektben érintett iskolákban lehet leadni:

 

Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskolája Bánokszent-györgy, Becsehelyi Általános Iskola, Becsehelyi Általános Iskola Bázakerettyei Tagintézménye, Muraszemenyei Általános Iskola, Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola, Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola, Borsfai Fekete István Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola Murakeresztúr, Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola, Tófeji Kincskereső Általános Iskola

 

Azok a tanulók, akik nem a felsorolt iskolák valamelyikébe járnak, az önkormányzati hivatalokban adhatják le pályázatukat.

 

További felvilágosítás kérhető a mura1konzorcium@gmail.com elektronikus levélcímen, illetve a 30/353-83-12-es telefonszámon a projekt munkatársaitól, Módné Szűcs Márta szakmai koordinátortól, illetve Orsós Brigitta Katalin szakmai vezetőtől.